கிறுக்கல்கள் | KIRUKKALKAL: கவிதைகள் | POEMS (1) (Tamil Edition)


முதன்முதலில்
தியானிக்க கண்மூடும்போது
வந்துவிழும் வண்ணக்குப்பையாய்…
கதை, கவிதை, கட்டுரை, கேள்வி, பதில், IQ
என்று எதற்குள்ளும் அடங்காப்பிடாரியான
எண்ணச் சிதறலாய்… ஏதோ சில விஷயங்கள்
இந்தப் புத்தகத்தில் விரவிக் கிடக்கின்றன.
காதுகுத்தும் வைபவப் பத்திரிகையைக்கூட…
அதற்குரிய வடிவத்தில் மட்டுமே படித்து
பழக்கப்பட்ட நமக்கு, இதன் கன்னாபின்னா போக்கு
கண்ணை உறுத்தக்கூடும்.
ஏன், மனசையேகூட சுக்கு நூறாக, இஞ்சி நூறாக உடைக்கக்கூடும்.
எனவே, எதையும் தாங்கும் இதயம் படைத்த
‘நா’ வலர்கள் தொட்டு, தடவி, திருப்பி
அடுத்த பக்கம் புகுக!

அதற்குமுன் ஒரு வார்த்தை,
“THIS கிறுக்கல்கள் IS AN EXCELLENT COLLECTION”
….உங்களுக்கு இல்லை, எனக்கு!
+ ப்ரியமுடன்
ரா.பார்த்திபன்
Product Details ▾
List Price: INR 200.00
Checkout @ Amazon

Bestsellers in Arts, Film & PhotographyWarning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 12 and head in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 26 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 68 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 69 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 78 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 79 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 60 and form in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 95 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: form line 57 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 98 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 107 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 112 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Entity 'copy' not defined in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 116 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 119 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 123 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 40 and body in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 38 and html in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag body line 27 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 11 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 9 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 8 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 7 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag head line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag html line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4
  AuthorPARTHIEPAN.R பார்த்திபன்.ரா
  BindingKindle Edition
  Edition1
  FormatKindle eBook
  LanguageTamil
  Language TypePublished
  Product GroupeBooks
  Publication Date2018-05-31
  Publisherமனித நேய மன்றம்
  Release Date2018-05-31
  Studioமனித நேய மன்றம்
  Sales Rank10418

  New Releases in Arts, Film & Photography  Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 12 and head in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 26 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 68 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 69 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 78 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 79 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 60 and form in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 95 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: form line 57 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 98 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 107 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 112 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Entity 'copy' not defined in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 116 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 119 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 123 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 40 and body in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 38 and html in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag body line 27 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 11 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 9 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 8 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 7 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag head line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

  Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag html line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/1318052031/ref=zg_bs_1318052031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Bestsellers in Categories   Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 12 and head in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 26 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 68 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 69 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 78 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 79 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 60 and form in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 95 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: form line 57 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 98 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 107 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 112 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Entity 'copy' not defined in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 116 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 119 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 123 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 40 and body in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 38 and html in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag body line 27 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 11 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 9 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 8 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 7 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag head line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

   Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag html line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    New Releases in Categories    Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 12 and head in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 26 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 68 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 69 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 78 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 79 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 60 and form in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 95 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: form line 57 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 98 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 107 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 112 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Entity 'copy' not defined in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 116 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 119 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 123 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 40 and body in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 38 and html in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag body line 27 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 11 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 9 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 8 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 7 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag head line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag html line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Bestsellers in Books     Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 12 and head in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 26 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 68 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 69 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 78 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 79 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 60 and form in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 95 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: form line 57 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 98 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 107 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 112 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Entity 'copy' not defined in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 116 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 119 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 123 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 40 and body in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 38 and html in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag body line 27 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 11 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 9 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 8 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 7 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag head line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

     Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag html line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      New Releases in Books      Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 12 and head in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 26 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 68 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 69 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 78 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 79 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 60 and form in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 95 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: form line 57 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 98 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 107 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 112 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Entity 'copy' not defined in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 116 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 119 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 123 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 40 and body in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 38 and html in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag body line 27 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 11 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 9 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 8 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 7 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag head line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

      Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag html line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/new-releases/976389031/ref=zg_bs_976389031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Bestsellers in       Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 12 and head in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers//ref=zg_bs__rsslink, line: 26 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers//ref=zg_bs__rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers//ref=zg_bs__rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers//ref=zg_bs__rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers//ref=zg_bs__rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers//ref=zg_bs__rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers//ref=zg_bs__rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 68 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers//ref=zg_bs__rsslink, line: 69 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 78 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers//ref=zg_bs__rsslink, line: 79 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 60 and form in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers//ref=zg_bs__rsslink, line: 95 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: form line 57 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers//ref=zg_bs__rsslink, line: 98 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers//ref=zg_bs__rsslink, line: 107 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers//ref=zg_bs__rsslink, line: 112 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Entity 'copy' not defined in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers//ref=zg_bs__rsslink, line: 116 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers//ref=zg_bs__rsslink, line: 119 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers//ref=zg_bs__rsslink, line: 123 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 40 and body in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers//ref=zg_bs__rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 38 and html in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers//ref=zg_bs__rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag body line 27 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers//ref=zg_bs__rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 11 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers//ref=zg_bs__rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 9 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers//ref=zg_bs__rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 8 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers//ref=zg_bs__rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 7 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers//ref=zg_bs__rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag head line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers//ref=zg_bs__rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

       Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag html line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers//ref=zg_bs__rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Trending Now


        Reviews for கிறுக்கல்கள் | KIRUKKALKAL: கவிதைகள் | POEMS (1) (Tamil Edition)


        Explore more products in


        Customers also viewed        Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 12 and head in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 26 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 68 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 69 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 78 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 79 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 60 and form in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 95 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: form line 57 and div in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 98 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 107 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 112 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Entity 'copy' not defined in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 116 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 119 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 123 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 40 and body in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 38 and html in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag body line 27 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 11 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 9 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 8 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 7 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag head line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

        Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag html line 6 in https://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/976390031/ref=zg_bs_976390031_rsslink, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Bestsellers in Smart Phones         Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 12 and head in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 26 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 68 and div in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 69 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 78 and div in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 79 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 60 and form in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 95 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: form line 57 and div in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 98 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 107 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 112 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Entity 'copy' not defined in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 116 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 119 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 123 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 40 and body in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 38 and html in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag body line 27 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 11 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 9 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 8 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 7 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag head line 6 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

         Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag html line 6 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805560031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Bestsellers in Basic Phones          Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 12 and head in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 26 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 68 and div in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 69 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 78 and div in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 79 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 60 and form in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 95 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: form line 57 and div in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 98 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 107 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 112 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Entity 'copy' not defined in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 116 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 119 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 123 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 40 and body in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 38 and html in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag body line 27 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 11 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 9 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 8 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 7 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag head line 6 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

          Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag html line 6 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1805559031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Bestsellers in Accessories           Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 12 and head in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 26 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag input line 58 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 58 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: img line 68 and div in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 69 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: input line 78 and div in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 79 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 60 and form in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 95 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: form line 57 and div in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 98 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 107 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 112 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Entity 'copy' not defined in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 116 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 119 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 123 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 40 and body in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 38 and html in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 134 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag body line 27 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 11 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 9 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 8 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag meta line 7 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag head line 6 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4

           Warning: DOMDocument::load(): Premature end of data in tag html line 6 in http://www.amazon.in/gp/rss/bestsellers/1389402031, line: 135 in /home/ashver/webapps/ashver/functions.php on line 4